Miljøforvaltning i et krydspres – Et casestudie af forvaltningen af husdyrbrug i Tønder Kommune

Kasper Krag Andreasen, Kenneth Tønnes Hansen, Niels Kristian Thorning, Thomas Nielsen & Tomas Karlsson

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport undersøges det, hvordan Strukturreformens nye opgave- og rollefordeling, i dag skaber betingelserne for den miljøforvaltning af husdyrbrugsansøgninger. Vi har lavet et casestudie af Tønder Kommunes miljøforvaltning, hvor vi har foretaget en række interviews med miljøsagsbehandlere i Tønder Kommune. Vi har også snakket med de vigtigste omkringliggende lokale aktører. I rapporten problematiseres kommunale miljøforvalteres arbejdsvilkår, da den nye institutionelle ramme ikke understøtter deres praksis. Vi anvender March og Olsens nyinstitutionalistiske teori og Boltanski og Thévenots teori om retfærdiggørelse, til at undersøge hhv. hvilke logikker og retfærdiggørelser, aktørerne anvender. Vi har fundet frem til, at sagsbehandlerne er under et krydspres, og at dette gør det svært for forvaltningen at skabe deres egen normlogik.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2010
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • krydspres
  • interesseorganisationer
  • konventionsteori
  • Tønder
  • hudyrbrug
  • sagsbehandling
  • nyinstitutionalisme
  • miljøforvaltning
  • strukturreform