Miljøcertificering af dansk skovbrug

Anna Fjordside, Anette Lüders, Kim Walsted Knudsen, Klaus Andersen & Lene M. Sørensen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

I det danske skovbrug kan der konstateres en faldende biodiversitet samtidigt med, at skovbruget befinder sig i en økonomisk krise. I projektet undersøges de driftsøkonomiske forskelle mellem traditionelt skovbrug og FSC-certificeret skovbrug. Desuden undersøges det om FSC-certificeringen kan øge biodiversiteten i danske løvskove. Undersøgelserne af biodiversiteten vil blive begrænset til at omfatte en analyse af vegetationen og frøpuljen med udgangspunkt i et traditionelt drevet skovbrug og et FSC-certificeret skovbrug. Undersøgelserne af vegetations- og frødiversiteten viser en forskel i variationen af arter mellem de to områder. Da vegetationsdiversiteten bestemmes af et komplekst samspil mellem faktorer, kan det ikke på baggrund af undersøgelserne fastslå med sikkerhed, at vegetationsdiversiteten er højere i den FSC-certificerede skov. Frøpuljen udgør et hvilende potentiale for vegetationen. På baggrund af undersøgelserne kan det dog ikke fastslås om frødiversiteten i den FSC-certificerede skov er højere end i det traditionelle skovbrug. Ud fra den driftsøkonomiske analyse kan det konkluderes, at FSC-certificeringen kan være med til at mindske omkostninger til kulturetablering, mens omkostninger til administration kan forventes at stige. Fordelingen af de faktiske omkostninger er dog afhængig af det enkelte skovbrug, hvorfor en generel konklusion ikke kan drages, da en økonomisk vurdering altid vil være unik for den enkelte virksomhed.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2003
VejledereBørge Klemmensen

Emneord

  • FSC
  • skovbrug