Mikrolån 1: Normativ etik i anvendelsen af mikrolån som fattigdomsbekæmpelse

Mads Oustrup, Lars Rosenmejer, Jonathan Findalen, Nynne Jensen, Ina Skovgaard, Nikoline Tengmark & Sophie Lund-Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har i dette projekt beskæftiget os med hvilke normativt etiske træk, der kan spores i mikrolån som fattigdomsbekæmpelse. Som metode til dette har vi benyttet argumentationsanalyse med henblik på at afdække det bagvedliggende menneskesyn i henholdsvis Banker to the Poor af Muhammad Yunus, og The Microfinance Illusion af Milford Bateman og Ha-Joon Chang. I diskussionen har vi, ud fra de menneskesyn vi har identificeret i analysen, belyst nogle af de etiske træk der kan spores gennem Grameen Banks brug af værktøjer som lånegrupper, korte tilbagebetalingsfrister samt fokus på kvindelige lånere. Vi har konkluderet at mikrolån indeholder konsekventialistiske træk, både i form af utilitarisme og etisk egoisme, idet de midler der anvendes kun bliver brugt for at fremme de konsekvenser der kan opfylde Grameens mål.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2010

Emneord

  • Mikrolån
  • Normativ Etik