Microplastic in an ecotoxicological and regulatory context

Anne Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Mikroplastik (MP), partikler med en diameter < 5 mm, er i de sidste år blevet anderkendt som en potentiel fare for marine organismer, og dermed som en forurening, der måske bør reguleres. Bestemmelse af MP farer har imidlertid vist sig problematisk, hvilket eventuelt kan hæmme udviklingen af lovgivning. I dette speciale projekt undersøges kompleksiteten ved at håndtere MP inden for regulatorisk økotoksikologi derfor. For at forstå om økotoksikologi under sine nuværende paradigmer kan håndtere denne unikke forureningskilde, samt for at evaluere om MP potenserer hydrofobiske organiske stoffer, testes den akutte effekt af single og kombineret eksponering til polyethylen mikroplastik MP (10-90 µm) og Triclosan (TCS), på copepoden Acartia tonsa i overensstemmelse med ISO 14699 guidelinen, bortset fra enkelte modifikationer. Voksne, hun-copepoder blev eksponeret for TCS (50; 100; 150; 250; 300 µg L-1) under fravær og tilstedeværelse af MP (500 og 5000 perler mL-1), samt for MP alene (0; 500; 1000; 5000; 10,000; 15,000; 20,000; 25,000 perler mL-1). På baggrund af testene med MP og TCS alene, blev MP konkluderet ikke at have akut effekt på A. tonsa, og TCS blev konkluderet giftigt med en LC50 på 162 µg L-1. På baggrund af blandingsstudiet blev eksponering til TCS og MP (både 500 og 5000 perler) konkluderet mere toksisk end eksponering til TCS alene, men eksponering til TCS + 500 MP perler mL-1 viste sig at være signifikant mere toksisk end eksponering til TCS + 5000 perler mL-1. Det blev således konkluderet, at tilstedeværelsen af MP potenserer giftigheden af TCS, muligvis ved at foranledige fysisk stress, samt at potenseringen er afhængig af MP koncentrationen, muligvis fordi MP fungerer som et magasin for TCS, og derved modvirker potenseringseffekten. Yderligere blev de Europæiske rammer for farevurdering af MP identificeret og undersøgt, for at forstå, hvordan akademikernes resultater tages i betragtning i regulativ kontekst. Det Marine Stratetiske Ramme Direktiv (MSFD) og REACH blev identificeret som rammer for henholdsvis geografisk specifik og generel farevurdering af MP. På baggrund af analysen blev det konkluderet at begge rammer promoverer en balancering af videnskabens identificerede farer og samfundets krav, hvilket resulterer i tilsidesættelse af nogle de identificerede farer. Slutteligt blev mulighederne for Europæisk regulering af MP undersøgt igennem en analyse af identificerede hovedaktørers’ opfattelse og håndtering af MP problematikken. På baggrund af analysen blev det konkluderet at MSFDs og REACHs vægtning af identificerede farer og samfundsbehov, medfører at akademikere, for at få så effektiv en indflydelse på lovgivningen som muligt, bliver nødt til at kommunikere deres resultater meget klart og derved påvirke så bredt et spektrum af aktører som muligt til at overveje og vægte de identificerede farer.

UddannelserMiljørisiko, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato28 jun. 2016
Antal sider173
VejledereKristian Syberg