#MeToo som social bevægelse

David Draminsky Lindhardt, Katrine Juel Friis, Camilla Nørregaard Mogensen, Line Kornerup Kok, Sofie Karoline Fodeh Taarnberg & Pernille Autzen Jacobsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektets formål er at undersøge, hvorvidt #MeToo-bevægelsen har udfoldet sig i Danmark og
Sverige, og om bevægelsen har mulighed for at afstedkomme lovgivningsmæssige forandringer.
Dertil diskuteres #MeToo-bevægelsens gennemslagskraft andetsteds. Den metodiske tilgang til
undersøgelsen bygger på en opnåelse af fortolkningsbaseret viden i form af dokumentanalyse på en
række artikler og policy-dokumenter, et eliteinterview med ligestillingsordfører Mads Fuglede (V)
og to computerbaserede interviews med hhv. Dorte Rømer fra #StopStilheden og #TystnadTagning.
Projektets analyser underbygges af teori fra bogen ‘Tweets and the Streets’ af Paolo Gerbaudo og
teori om policy-processen, som tilgodeser et tværfagligt perspektiv på problemstillingen.
Sammensætningen af teorierne giver derudover analysen mulighed for at finde en kausal
sammenhæng mellem #MeToo-bevægelsen og lovgivningsmæssige forandringer. Først analyseres
#MeToo-bevægelsens karakteristika og gennemslagskraft primært ud fra grupperne #StopStilheden
og #TystnadTagning, som agerer forskelligt. Dernæst analyseres, hvor langt #MeToo-bevægelsens
indflydelse på policy-processen i de to lande strækker sig, hvor der også tydeliggøres to forskellige
handlingsmønstre. Disse vil blive diskuteret med udgangspunktet i, at Danmark har en antiautoritær
tilgang til #MeToo-bevægelsen, og Sverige har en strukturel tilgang. Det kan konkluderes, at
#MeToo som social bevægelse og på det lovgivningsmæssige plan er slået igennem på forskellige
måder i Danmark og Sverige. Bevægelsen afstedkommer langsommelige forandringer i Danmark,
hvorimod den i Sverige afstedkommer hurtig omstilling.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2018
Antal sider81
VejledereKenneth Reinicke

Emneord

 • #MeToo
 • social bevægelse
 • #MeToo-bevægelsen
 • Sverige
 • Danmark
 • Ligestilling
 • Policy-process
 • Tweets and the Streets
 • gadeprotest
 • aktivisme
 • #TystnadTagning
 • #StopStilheden
 • feminisme
 • sociale medier
 • Heywood
 • ligestillingslovgvining
 • Diskrimineringslagen
 • Folketinget
 • regering
 • Riksdagen
 • seksuelle krænkelser
 • overgreb
 • seksuel chikane
 • samtykkelov
 • Coreography of Assembly