Metformins effekt på genekspressionen i colon cancer celler

Anja Bech, Mette Sørensen Iken, Mie Thorup Poulsen, Christian Schiøttz, Christel Møller Olafsson & Christian Gisler Lodal

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Introduktion: Metformin anvendes som behandling af type-2 diabetikere. Dog har forskning vist at metformin kan mindske risikoen for tilbagefald hos colon cancerpatienter. Årsagen til metformins virkning på colon cancer er stadig et uudforsket område. Dette projekt omhandler metformins virkning på genekspressionen i colon cancer celler, af linjen LS174T. Ved in vitro forsøg undersøges det, hvorvidt metformin påvirker transskriptionen af generne HNF4, TCF4, CDX2, APC og Sox9. Disse fem gener spiller en rolle i cellens udvikling til colon cancer. Forsøget foretages på baggrund af hypotesen om, at metformin har en påvirkning på genekspressionen i disse gener, i colon cancer celler. Formål: Projektet har til formål at besvare problemstillingen ”Hvordan påvirker metformin genekspressionen i colon cancer celler?”. For at besvare dette tages der udgangspunkt i udvalgte teorier, naturvidenskabelige metoder og eksperimentelt arbejde. Metode: I forsøget blev pGL4.10 plasmider med promotor regioner for de nævnte gener og LacZ genet, transfekteret ind i colon cancer cellerne. Der blev anvendt en ikke viral transfektionsmetode med vektoren PEI. Dette gør det muligt at måle transskriptionsaktiviteten af generne, og derved bedømme hvorvidt metformin har en virkning på genekspressionen af et eller flere af de udvalgte gener. Resultater: Forsøget blev udført to gange. Første forsøg viste ingen signifikante resultater for transskriptionen af de fem gener, men TCF4 havde en p-værdi på 0,0512 og var derfor borderline signifikant. Andet forsøg viste heller ingen signifikante resultater. Diskussionen omhandler derfor hvorvidt de manglende signifikante resultater kan skyldes fejlkilder, fokus på de forkerte gener eller hvorvidt koncentrationen af metformin ikke var passende. Derudover diskuteres forskellene på forsøg foretaget in vitro versus in vivo, samt bivirkningerne ved metformin. Konklusion: Det kan konkluderes ud fra resultaterne, at det ikke har været muligt at påvise metformins påvirkning af genekspressionen i de udvalgte gener i colon cancer celler. Hypotesen kan derfor forkastes.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider45
VejledereJohanne Davidsen

Emneord

  • Metformin
  • Colon Cancer
  • Genekspression