Metformin og brystkræft: Metformins effekt på brystkræft

Hanne Al-Rashedi, Farida Simma Amiri, Helle Al-Ansary, Ala El-Khayali, Maiada El-Khatib, Shukr Naser Karim Naser & Eman Khalil Dbouk

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Mekanismen bag metformins antihyperglykæmiske virkning på diabetes, er baseret på inhiberin-gen af glukogenesen i leveren, der medfører en sænket glukose- og insulin koncentration i blodet. Formålet med projektet er at forstå metformins påvirkning på brystkræft. De seneste kliniske stu-dier har demonstreret metformins molekylære mekanismer på brystkræft via aktivering af AMPK, der medfører inhibition af mTOR. Dette resulterer i en hæmmet cellevækst og proliferation. På baggrund af et af de prospektive studier, præsenteres metformin som monoterapi med resultater der peger på en signifikant formindskelse af Ki-67 proteinet i kræftcellen. Derudover viser et retro-spektivt studie, at metformin har forbedret effekten af neoadjuvant kemoterapi. På trods af de positive resultater der er opnået ved de forskellige kliniske studier, er forskningen af metformins virkning på kræft forholdsvis ny, hvorved der kræves yderligere kliniske undersøgelser på området, før et definitivt resultat kan fremstilles.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider22