Merkantilismens betydning for de danske kolonier i Vestindien

Henrik Guldborg Bøge

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Den merkantilistiske handelspolitik, der var fremherskende i 1600-tallets og 1700-tallets Europa, blev bedst udnyttet af de stater, der formåede at oprette, opretholde og udvikle et større netværk af kolonier i andre verdensdele. Derved kunne de handle med sig selv og ikke med udlandet, og beholde penge i deres egen statskasse til at finansiere de voksende udgifter til administration og hær.
Danmark var en meget lille kolonimagt, og dermed kom den merkantilistiske handelspolitik ikke direkte til at spille så stor en rolle for Danmark. Landet blev selvklart påvirket af de andre landes forsøg på at monopolisere deres handel med bestemte varer, og dermed var det også gunstigt for Danmark at forsøge at træde ind på denne bane, og selv erhverve sig kolonier, hvorfra man kunne anskaffe sig disse varer.
At dette var den danske stats tilgang til koloniseringsanstrengelserne fremgår tydeligt af de tre kongelige oktrojer fra henholdsvis 1671, 1697 og 1734. Heri kan man se, hvordan staten gav et enkelt kompagni eneret på monopolhandel med varer mellem Danmark og kolonierne. Derved sikrede den danske stat sig, at al handel blev på danske hænder. Men samtidig sikrede staten sig også mod unødig stor risiko, idet det var private indskydere, der stod til at tabe på foretagendet, hvis det skulle lide skibbrud.
Man kan således identificere periodens arbejde med at oprette kolonier i Vestindien som et privatkapitalistiske foretagende, men med staten som afgørende og styrende aktør med det ene formål for øje at gavne den danske stat og dennes bundlinje. På den måde var den merkantilistiske tankegang en afgørende drivkraft bag statens bestræbelser på at anskaffe sig kolonierne i Vestindien, og den var også en betydende årsag til, at man søgte at beholde dem og udvikle dem.

UddannelserHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2017
Antal sider27
VejledereTilde Strandbygaard Gabriel Jessen

Emneord

  • Dansk Vestindien
  • Merkantilisme
  • Handelspolitik
  • Kolonipolitik
  • De danske tropekolonier
  • De Vestindiske Øer