Mergers and Acquisitions: DSV Panalpina

Nicolai Jensen & Mathias Fisker Olesen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Nærværende projektrapport ønsker at belyse determinanterne for hvorfor virksomheder vælger at foretage cross-border mergers and acquisitions i lyset af disses lave succesrate. Dette gøres ved at anvende logistikvirksomheden DSV A/S’s opkøb af den schweiziske konkurrent Panalpina A/S. Dette blev gjort ved at anskue makroøkonomiske faktorer og synergiske effekter, der kunne være til stede. Som undersøgelsesmetode var udgangspunktet indledningsvist at anvende kvalitative interviews, sammenhold med kvantitative analyser. Dog var det ikke muligt at indhente den primære data og rapporten er således bygget på baggrund af en dybdegående anvendelse af dokumentanalyse og dermed sekundær empiri. Analysen blev opbygget gennem anvendelsen af videnskabsteorien kritisk realisme med det formål at besvare vores overordnede hypotese. Dette skete gennem en analyse af de makroøkonomiske forhold som var til stede i forbindelse med opkøbet, samt at undersøge tilstedeværelsen af synergiske effekter. På baggrund af vores analyse konkluderes det DSV havde adskillige incitamenter både makroøkonomisk og ved at anskue synergi til at foretage opkøbet af DSV. Dog problematiseres konklusionen grundet den manglende indhentning af primær data, hvorfor projektgruppen ikke kan byde ind med et akademisk bidrag i original forstand. Konklusionen kan dog ses som et eksplorativt bidrag til den nuværende akademiske litteratur og derved agere som inspiration til fremtidig undersøgelse indenfor feltet af cross-border mergers and acquisition.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider72
VejledereAne Jensen