Mentorordning. Negativ social arv i uddannelsessystemet

Peter Hvidkjær Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapportens undersøgelse har søgt indsigt i udfordringer i fastholdelse af udsatte unge i uddannelsessystemet, og hvordan mentorordningen kan bidrage som en del af løsningen. Undersøgelser viser, at regeringens målsætning, om at 95% af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, ikke er realistiske, hvilket skyldes et stort frafald af især udsatte unge. På mikro-niveau og interview vil rapporten undersøge erfaringer med udsatte unges udfordringer, og erfaringer med mentorordningens mulige positive bidrag til fastholdelse. Konklusionen af undersøgelsens analyser er, at udsatte unges udfordringer kan skyldes opvækstmiljøet samt, at uddannelsessystemet ikke tilstrækkeligt får hjulpet dem i tide. Rapportens undersøgelse konkluderer, at mentorordningen, med personlig kontakt kan bidrage positivt til fastholdelse af udsatte unge i uddannelsessystemet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2012
VejledereAnnette Bilfeldt

Emneord

  • Social arv
  • Mentorordning
  • uddannelsessystem