Menneskesyn som et analyseværktøj til at overskueliggøre debatten om neurale interfaces: Views on humanity as a tool of analysis for clarifying the debate on neural interfaces

Toke Høiland-Jørgensen, Rasmus Saldern Antonsen, Morten Brandrup, Rasmus Rokkjær Dahl & Mads Hald Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har undersøgt i hvor høj grad menneskesynsperspektivet er egnet som et analyseværktøj til at analysere debatten om anvendelsen af neurale interfaces, med henblik på at gøre den mere overskuelig. For at etablere et grundlag for diskussionen har vi først forklaret hvad neurale interfaces er, samt gennemgået forskningen omkring emnet. Herefter har vi forklaret hvad menneskesyn er, og gennemgået de fire menneskesynsperspektiver vi benytter. Blandt de filosoffer der udtaler sig om emnet, har vi udvalgt fire til at repræsentere menneskesynene; disse filosoffers synspunkter gennemgås. Dette gøres for at skabe et sammenligningsgrundlag for de forskellige aktører i debatten. På baggrund af opridsningen af de forskellige menneskesyn har vi forsøgt at anvende menneskesynsperspektivet som analyseværktøj til at overskueliggøre debatten. Dette har vi gjort ved at inddrage en række debattørers argumenter, og forsøgt at finde frem til hvilke menneskesyn de giver udtryk for i deres argumentation. Herefter har vi sammenlignet de forskellige debattørers menneskesyn og deres stillingtagen, og forsøgt at lave en opdeling der kan skabe overblik over debatten. Endelig har vi opstillet nogle kriterier for hvornår debatten er gjort mere overskuelig. Kriterierne vi har opstillet er at en opdeling som den vi har lavet skal være gyldig, og at den i så høj grad som muligt skal være klar og enkel. På baggrund af sammenligningen af de forskellige debattørers menneskesyn, har vi herefter vurderet hvor godt menneskesynsperspektivet opfylder disse kriterier, og dermed i hvor høj grad det kan bruges som et analyseværktøj til at overskueliggøre debatten. Vi har fundet at opdelingen er gyldig, men at den ikke er optimal med hensyn til klarheds-- og enkelthedskriterierne, selvom den fungerer delvist. Derfor må vi konkludere at menneskesynsperspektivet til en vis grad er brugbart til at skabe overblik over debatten om neurale interfaces, men at det ikke er en optimal metode.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato15 jan. 2008
VejledereTorben Braüner

Emneord

  • menneskesyn
  • analyseværktøj
  • neurale interfaces