Menneskerettigheder - ytringsfrihed eller religionskrænkelse?

Kristian Anton Stender, Andreas Horsner Honoré, Kamille Funder Eagleson, Sissel Witt & Martin S. Lyngby-Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet tager sit udgangspunkt i henholdsvis det islamiske og det vestlige syn på menneskerettigheder i relation til den forestående Durban II-konference omhandlende racisme og diskrimination. I projektet redegøres der for de modsætningsfyldte opfattelser af menneskerettighederne ud fra en diskursteoretisk tilgang. Gennem denne diskursteoretiske analyse af problemstillingen bearbejder projektet opfattelsen af individets rettigheder i en vestlig kontekst, med fokus på individets frihed og selvstændighed, overfor den islamiske opfattelse af individet i en kollektiv sammenhæng, hvor religion og fællesskab spiller en essentiel rolle. Konflikten mellem de to forskellige opfattelser kommer yderligere til udtryk i spørgsmålet om, hvorvidt ytringsfrihed skal begrænses af religionskritik. Ved denne blotlægning af de to diskurser om menneskerettigheder søger projektet at give sit svar på, om det er relevant at tale om disse rettigheder som universelle, eller om de snarere skal opfattes som relative og kulturelt betingede. Konklusionen i projektet er, at værdierne udtrykt i FN-erklæringen er universelle, dog skal der på et implementeringsniveau tages højde for, at det ikke altid er realistisk at implementere dem på grund af kulturelle forskelle.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2009
VejledereKenneth Reinicke

Emneord

  • Durban II
  • Islam
  • ytringsfrihed
  • Menneskerettigheder
  • religionskrænkelse