Meningsfuld undervisning og kropsfænomenologi

Winnie S. Eenberg, Dorte W. Balslev & Maja Nørtoft

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume Projektet har sit afsæt i en kropsfænomenologisk tilgang, og formålet har været at belyse fænomenet undervisning og hvordan denne bliver meningsfuld ud fra lærerstuderendes og deres undervisers livsverden. Dette er gjort ud fra inddragelse af Maurice Merleau-Ponty og Max Van Manen, som henholdsvis bidrager med teorien som er kropsfænomenologisk og et fænomenologisk hermeneutisk udgangspunkt til metode og analysen. Denne belysning af fænomenet er sket i analysen og diskussionen, hvor fire temaer gør sig gældende. Den kropsfænomenologiske tilgang har givet os en udvidet teoretisk forståelse hvormed menneskets eksistens kan anskues. Heri ligger et opgør med dualismen, hvorfor bevidstheden er kropsligt forankret, som Merleau-Ponty kalder for egenkroppen, dette er blevet brugt som udgangspunkt for nærværende rapport. Projektet konkluderer at følgende aspekter er vigtige for meningsfuld undervisning: 1. Erfaringsinddragelse, at både underviseren inddrager egne minder og erfaringer fra tidligere, ligeså med de studerende, samt inddragelse af klassens fælles minder. 2. Fagpersonlige udvikling, hvor både de studerende og underviseren stiller deres person til rådighed i undervisningen. Hvor hensigten er at få de studerende til at lære, at kende sig selv, med henblik på at blive klar som lære. 3. Anerkendelse: Oplevelsen af anerkendelse er meningsfuld for både studerende og underviser i undervisningen. 4. Følelser og krop. Det er betydningsfuldt for underviser og de studerende at der er plads til det sansede, både følelser og behov. Herudover bidrager fælles øvelser til meningsfuld undervisning, hvor kroppene er rettet mod hinanden, de studerende er i kontakt med hinanden, og hvor de sammen skaber viden.

UddannelserPædagogik og Uddannelsesstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 jan. 2014
VejledereNiels Warring

Emneord

  • Undervisning
  • Kropsfænomenologi