Meningsdilemmaer i det accelerede arbejdsliv - et studie af tidens betydning for sagsbehandleres oplevelse af mening i arbejdet

Kristine Nissen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale omhandler en undersøgelse af sagsbehandleres meningsdilemmaer i et accelereret arbejdsliv præget af accelererede tidsmiljøer. De accelererede tidsmiljøer samt meningsdilemmaerne heri undersøges gennem en kritisk teoretisk tilgang inspireret af Hartmut Rosas samfundsteori om social acceleration. Herudover inddrages begreber som tidsmiljøer, flow og moralsk stress til at undersøge, hvordan social acceleration har betydning for de tidsmiljøer, der udspiller sig på jobcentre i Københavnsområdet samt, hvordan tidsmiljøerne har betydning for sagsbehandlernes oplevelse af meningsskabelse og meningssammenbrud i arbejdet. Til at undersøge dette er der blevet foretaget kvalitative interviews med syv sagsbehandlere og en center- og kvalitetskoordinator. Specialet argumenterer for, at den sociale acceleration indvirker på jobcentrenes tidsmiljøer, og at disse tidsmiljøer har stor betydning for den enkelte sagsbehandlers meningsoplevelse. Tidsmiljøerne er prægede af modsatrettede krav, der medfører komplekse meningsdilemmaer for sagsbehandlerne. Undersøgelsen viser, at de accelererede tidsmiljøer særligt medfører belastninger og meningssammenbrud, men også medfører sprækker for meningsskabelse, og at både strukturelle og individuelle betingelser har indflydelse herpå.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 okt. 2016
Antal sider72
VejlederePeter Hagedorn-Rasmussen & Susanne Ekman

Emneord

  • Mening
  • Tid
  • Arbejdsliv
  • Acceleration
  • Flow
  • Moralsk stress