Meningsdannelse om Danske Spil

Albert Marsling, Kristian Emil Bang Sørensen, Josephine Alpy Midskov, Pernille Kofoed Pedersen, Michelle Løvstrup Thejls & Karen Sofie Teglgård Andersen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger, hvordan forbrugerne skaber mening om Danske Spil, set i forhold til virksomhedens kommunikation om deres CSR-strategier. Dette gøres ved at gennemføre fokusgruppeinterviews for at undersøge forbrugernes meninger samt analysere hvordan disse meninger opstår. Dette analyseres ved at anvende teorierne fra den organisatoriske teoretiker Karl E. Weick om sensemaking samt teorierne om VCI-modellen - Vision, Culture, Image - af Majken Schultz og Mary J. Hatch. Disse teoretiske tilgange kombineres for at give et mere udførligt billede af Danske Spil's vanskeligheder i forholdet til samfundet og forbrugerne. Projektet indikerer, at der er en uoverensstemmelse mellem vision / kultur overfor deres image. Dette viser, at forbrugerne ikke nødvendigvis er enige med den identitet, som Danske Spil hævder at have eller forsøger at skildre. Dette understøttes af resultaterne baseret på Weicks teorier, hvilket tyder på, at forbrugere generelt har ringe eller ingen tiltro til spil som forretning, og at de udtrykker tvivl eller endda mistro overfor etikken i at et statsejet selskab tilbyder spil. Men i forhold til konkurrenterne synes forbrugerne at foretrække Danske Spil på grund af deres status som statsejede. Dette fører til konklusionen at Danske Spil bør/kan være mere eksplicit i deres kommunikation med hensyn på at distancere sig fra konkurrenterne, samtidig med at de tydeligt bør anerkende de etiske spørgsmål i forbindelse med spil som forretningsområde.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2017
Antal sider48
VejledereSøren Stig Lommer

Emneord

  • CSR
  • meningsdannelse
  • sensemaking
  • weick
  • Danske Spil
  • VCI