Meningsdannelse i Coop: En undersøgelse af meningsdannelsen af bæredygtighed, plast og madspild i den danske virksomhed Coop

Maja Frøhlke Sørensen & Tessie Vicky Haals Schumann

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler meningsdannelsen om bæredygtighed i Coop, herunder meningsdannelsen om plast og madspild. Projektet er udarbejdet med et interaktionistisk perspektiv, hvor der fokuseres på interaktioner i Coop, både internt og eksternt for at dække meningsdannelsen. Der tages udgangspunkt i, at meningsdannelsen hos Coop og forbrugerne er forskellig i forhold til deres fortolkning af bæredygtighed i forhold til plast og madspild. Projektets problemformulering er som følger: Hvordan forsøger ledelsen i Coop at ændre fokusset i forbrugernes meningsdannelse af plast og madspild? For at kunne besvare projektets problemformulering er der taget udgangspunkt i Karl E. Weicks teori om meningsdannelse kombineret med et fokus på netværksledelse. Den metodiske fremgangsmåde er baseret på kvalitative metoder, herunder semistrukturerede interviews med medarbejdere fra Coop Danmark samt dokumenter fra virksomheden. Der konkluderes på baggrund af projektets undersøgelser, at Coop har en positiv fortolkning af plast, der kan benyttes til at nedsænke mængden af madspild, mens forbrugerne har en negativ fortolkning af plast, og kræver materialet udfaset, da det skader miljøet. Coop er således presset både fra forbrugerne, men også fra deres egne medlemmer, der er både forbrugere og medejer af virksomheden. Coop forsøger derfor at ændre meningsdannelsen hos forbrugerne igennem tiltag omhandlende cirkulær økonomi og genanvendelse, samtidigt med at de benytter deres netværk med både interne og eksterne virksomheder, kommuner og Staten for at ændre meningsdannelsen i samfundet. Ligeledes benyttes Coops eget medie, Samvirke, til at oplyse forbrugerne omkring fordelene med plast, særligt med henblik på at nedbringe madspildet, der er et større problem i forhold til miljøet. Dette projekt er udarbejdet af Tessie Schumann og Maja Frøhlke Sørensen på 1. Semester af kandidatuddannelsen i Virksomhedsledelse fra Roskilde Universitet i efteråret/vinteren 2019.

UddannelserVirksomhedsledelse, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider40
VejledereLene Wervick Nissen

Emneord

  • bæredygtighed
  • meningsdannelse
  • Coop
  • plast
  • madspild
  • ledelse
  • netværksledelse
  • virksomhedsledelse