Mellemfolkeligt Samvirke - mellem holdning og handling. Mod en forståelse af NGOernes rolle i det danske bistandsfelt

Antonia De Palo

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet udvikles omkring en undersøgelse af civilsamfundet og civilsamfundsorganisationerne, både som teoretiske begreber og som empiriske størrelser ud fra et magt- og konfliktperspektiv. For det første kortlægges den vestlige videnskabsteoretiske debat omkring civilsamfund, med fokus på bestemte teoretikere, der har præget de bistandspolitiske initiativer på nationalt og på globalt plan. I den anden del af opgaven problematiseres disse forestillinger via et feltanalytisk studie af Mellemfolkeligt Samvirke (MS), og dens rolle i det danske bistandsfelt. I denne del af analysen undersøges, hvordan MS påvirker og påvirkes af magtrelationer i dette felt. Den tematiske inddeling af analysen tager udgangspunkt i 1) sammenkoblingen bistand/sikkerhed introduceret af V/K regeringen med strategien Sikkerhed, Vækst - Udvikling og 2) i bestemte krav, der bliver stillet fra statens side til de private organisationer, der søger offentlig støtte for deres aktiviteter.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006
VejledereOle Bruun

Emneord

  • Mellemfolkeligt Samvirke
  • Bourdieu
  • NGO
  • Civilsamfund
  • Bistand