Mellemfolkeligt Samvirke. Handling med holdning eller holdning uden handling

Nikolaj Ulstrup, Siri R Bentzen, Julie T Møller, Mikkel F Brandrup & Astrid P Flejsborg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Problemformulering: Hvorvidt korresponderer tidligere Development Workers (udviklingsarbejderes) erfaringer og oplevelser af kulturmødet i praksis med Mellemfolkeligt Samvirkes visioner om interkulturelt Samarbejde som middel til fattigdomsbekæmpelse? I projektet lægger vi vægt på det interkulturelle samarbejde. Det vil sige, at vi ønsker at undersøge de egenskaber, som MS tillægger det interkulturelle samarbejde. Vi vil forholde os til disse egenskaber ud fra vores teoriapparat. Egenskaberne vil vi analysere med udgangspunkt i vores interviews, altså de oplevelser og erfaringer som tidligere DW’ere har berettet. Dermed er det vores mål at være i stand til at vurdere, hvorvidt det interkulturelle samarbejde som MS har visioner om, kan lade sig gøre i praksis. Da vores hensigt er, at vurdere MS’ visioner om interkulturelt samarbejde ud fra informanternes (DW’ernes) livsverden anlægger vi et hermeneutisk perspektiv på vores projekt.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereYvonne Mørck

Emneord

  • Kultur
  • Interkulturelt samarbejde
  • Mellemfolkeligt Samarbejde
  • kompetencer
  • Interkulturelle kompetencer