Mellem kunst og oplevelseskultur - en undersøgelse af Teatret Slotsgården

Josefine Højberg Bitsch

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Vi lever i en tid, hvor den oplevelsesøkonomiske sammentænkning af kommercialisme, kunst og kultur har sneget sig ind ikke bare i erhvervslivet men i høj grad også i kunst- og kultursektoren selv. Oplevelsesøkonomiens primære målsætning er at anvende kunst og kultur som økonomisk løftestang til at skabe økonomisk vækst. I et kritisk perspektiv på denne strategi kan man påpege, at den oplevelsesøkonomiske tankegang har opøvet en oplevelseskultur, der sjældent lader plads til fordybelse, hvilket gælder såvel publikum som kunstnerne bag.

Hvor stiller det kunstens muligheder for at virke som det refleksionsrum, der udgør dets egentlige indre formål?

Som genstand for min undersøgelse har jeg valgt Teatret Slotsgården, der er kendetegnet ved sine kunstneriske idealer om netop at skabe et rum for refleksion hos sit publikum.

Jeg definerer oplevelsesøkonomiens strategier med udgangspunkt i Pine og Gilmore. I en karakterisering af, hvilke kulturbegreber og heri indlejrede kunstsyn, der forhandles i mødet mellem et traditionelt universalistisk kulturbegreb og et bredere relativistisk, trækker jeg på Jørgen Østergård Andersens begreb om æstetisk erfaring og liminalitet, Eigtveds model over kulturelle diskurser i kunsten samt den britiske kulturteoretiker Angelina McRobbies iagttagelser af vilkårene for britiske designere i modeverdenen.

Inden for denne teoretiske ramme analyserer og diskuterer jeg, hvilke dynamikker der er på spil i Teatret Slotsgårdens arbejde. Min empiri består her af interviews med 8 medvirkende samt egne observationer fra mit arbejde som produktionsleder på Teatret Slotsgårdens forestilling 2017.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2 mar. 2018
Antal sider80
Vejledereerik svendsen & Monna Dithmer

Emneord

  • oplevlesesøkonomi
  • kultur
  • kulturbegrebet
  • Teatret Slotsgården
  • dansk teater