Mellem kontrol og solidaritetsopbygning - Træ-Industri-Byg i mødet med den polske arbejder

Sofie Neergaard, Søren Borking & Lasse Wamsler

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten undersøger den københavnske fagforening Træ-Industri-Byg afdeling 9 og dens strategier for at inkludere polske arbejdstagere i den faglige organisering. I en socialkonstruktivistisk ramme inddrages solidaritetsteori fra den klassiske sociologi hos Durkheim og Marx samt nyere perspektiver på solidaritet fra den danske forsker Søren Juul. Desuden benyttes en række fagforeningstypologier, der bygger på den britiske arbejdsmarkedsforsker Richard Hyman samt belgiske Albert Martens. Det primære empiriske grundlag er det kvalitative forskningsinterview gennemført med repræsentanter fra Træ-Industri-Byg afdeling 9. Det konkluderes at fagbevægelsens dobbelte rolle som kontrolinstans og solidaritetsopbyggende størrelse, svært lader sig forene, selvom muligheden er tilstede.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2007
VejledereBirgit Jæger

Emneord

  • Fagforening
  • Østudvidelse
  • Byggebranche
  • Solidaritet
  • Polak
  • Organisering