Mellem ideologi og videnskab

Morten Laasholdt, Karen Knudsen Christensen, Idunn Haraldsdottir, Karen Dam Nielsen & Laura Kvorning

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektbeskrivelse: Med udgangspunkt i tænketanken og konferencen Copenhagen Consensus og den religiøse bevægelse Scientology, behandler dette projekt problematikker i gråzonen mellem ideologi og videnskab. Projektet anvender hovedsageligt Thomas S. Kuhns paradigmebegreb og Louis Althussers ideologibegreb til en analyse af Copenhagen Consensus’ videnskabelige praksis og ideologiske forankring. Dette sammenholdes med en analyse af Scientologys vidensproduktion. Projektet foretager en videnskabsteoretisk og videnskabsfilosofisk diskussion af det til alle tider gældende spørgsmål, om hvad der konstitueres som videnskab, og hvad der udpeges som ideologi. Projektet adopterer en epistemologisk relativistisk tilgang og konkluderer herudfra, at videnskaben defineres og konstitueres i sin historiske kontekst af det politiske hegemoni og de ideologiske strukturer. Historien, den politiske kontekst og de underliggende ideologiske strukturer skaber den mentalitet, der er afgørende for hvilken vidensproduktion, der vinder frem i et moderne samfund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • Videnskab
  • Ideologi