Medieudvikling og influencer markedsføring. - Med udgangspunkt i Gina Tricot.

Jonas Peter Sonne, Josephine Annette Mertinitz, Pauline Samsøe & Botan Akkoyun

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resumé:
Dette projekt tager udgangspunkt i mediernes udvikling gennem de sidste 15 års tid.
Vi vil gå ind og analysere, hvordan medieudviklingen har påvirket Gina Tricots måder at promovere deres virksomhed på. Denne analyse vil have standpunkt i teorier fra både Økonomi og Sociologi, og benytter desuden teorier om promotion og algoritmer. Fokusset vil ligge på hvordan der igennem de sidste 15 år sket en åbenlys digitalisering. Denne digitalisering har åbnet op for et online marked, som Gina Tricot har taget til sig. Især er de sociale medier blevet et hit. Gina Tricot benytter sig primært af Facebook, Instagram og Snapchat. Disse sociale medier bruger de blandt andet til salg af deres produkter, men primært til markedsføring af disse produkter og også deres brand som helhed

Metoderne i dette projekt, består af interview og dokumentanalyse, og disse metoder skal sammen med teorierne, benyttes som et værktøj til at illustrere den sociale problemstilling, og åbne problemstillingen op, til analysen. Vores analyse peger på det faktum at virksomheden Gina Tricot, kan siges at benytte direkte magt, når de benytter sig af promovering med influencers. Dette er både på baggrund af det ansvar de ligger på disse personer, men også det faktum at de har fuld råderet over indholdet i posts omkring deres virksomhed, og omkring hvad personen må udtale sig om i henhold til virksomheden.
Til slut konkluderer vi at der har været en kæmpe udvikling af medierne de sidste 12 år, som har åbnet nye muligheder for promovering af sin virksomhed online. En konsekvens af dette at virksomhederne nu har en direkte magt over deres influencers, og det indhold disse har på deres kanaler.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider51
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • Marketing
  • Influencer