Medier og politisk kommunikation: Massemedier, kommunikation og de sociale medier

Stephanie Phuong Lam, Morten Boller Vilstrup, Kasper Eland Marquardtsen & Laura Emilie Bannebjerg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I Danmark spiller medierne en stor rolle som samfunds oplysende institutioner. Dette semesterprojekt undersøger, hvorvidt politisk formidling på Facebook kan påvirke demokratiet. Flere politikere er begyndt at publicere deres politiske agenda på Facebook og andre sociale medier, som et direkte talerør til befolkningen. I vores projekt inddrager vi to interviews, som vi selv har foretaget. De to interviews er foretaget med en politisk leder på Christiansborg, samt en politisk redaktør fra Politikens Hus. Disse interviews har givet os de bedste forudsætninger for vores projektarbejdets retning samt givet os en bredere forståelse for medieverdenen, politikeres ageren, samt måden hvorpå et socialt medie som Facebook bliver anvendt.

Massemedierne har ændret sig i takt med internettets udvikling. Internettet har yderligere medført, at alle nu kan være deres ‘egne nyhedskanaler’, grundet de mange muligheder internettet giver os. Denne udvikling har blandt andet resulteret i, at nyheder ska ‘breakes’ hurtigere end tidligere, fordi borgere i dag har lettere og hurtigere adgang til nyheder andetsteds. Denne konkurrence har derefter resulteret i mistillid til journalister fra borgerne og politikerne. Vi mener, at denne udvikling er interessant, og vi ønsker at se på hvordan magtforholdet ændrer sig, når politikerne kan ytre sig frit på Facebook, uden at medierne længere er et bindeled for formidlingen af politik.

Vi vil i afslutningsvist gerne takke vores vejleder Alfred Birkegaard, for at vejlede os på rette spor med projektet, samt hjælpe os med at arrangere mødet med Uffe Elbæk. Derudover vil vi også takke Uffe Elbæk og Anders Bæksgaard, for at stille op til de to interviews, som er blevet den primære essens i denne omgangs semesterprojekt.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2016
Antal sider40
VejledereAlfred Birkegaard Hansted

Emneord

 • Nyhedsfiltrering
 • Massemedier
 • politik
 • Uffe Elbæk
 • Anders Bæksgaard
 • interviews
 • filtrering
 • medier
 • Facebook
 • sociale medier
 • nyheder
 • demokrati
 • livsverden
 • systemverden
 • faktabaserede