Medicinsk Cannabis - En diskursanalyse

Emil Stenhøj Sode, Mathias Kamp Thomsen, Casper Hieronymus Thorsen & Aida Kokanovic

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Efter en fuldstændig fejlfri brandtale, blev vi motiveret og interesseret i emnet da vi alle er bekendt med stoffet, og havde i forvejen en forholdsvis dyb forståelse for hvad cannabis har af medicinske kvaliteter. På grund af den kommende forsøgsordning, blev det yderligere relevant og oplagt at skrive om medicinsk cannabis, da planten har været ulovlig/utilgængelig i lang tid, og nu er der ved at ske en ændring i det overordnet syn befolkningen har på emnet. Det er ikke så stort et tabu, som det har været engang, og befolkningen er blevet positive overfor tanken om at cannabis kan være med til at hjælpe folk. Dog når der bliver snakket om cannabis og den kommende forsøgsordning, dukker der nogle problemer op, angående motivationen for en lovliggørelse af medicinsk cannabis. Lægemiddelstyrelsen mener ikke at der er evidens nok til at påvise, at cannabis kan have nogen positiv virkning på patienters helbred, selvom der flere og flere der fortæller om deres mirakuløse helbredelses historier, gennem brug at medicinsk cannabis. Der er cannabis distributører som Kristian Mærsk der mener at planeten skal være frit tilgængeligt, da han mener at man kan bruge den til at helbrede mennesker med sygdomme, som der ikke kan hjælpes på anden vis, og at medicinalindustrien kun tænker på penge og vil forværre produkterne, hvis de får patent på dem ved hjælp af forsøgsordningen. Politikerne har dog lyttet til vælgerne, og har gjort en fremtidig lovliggørelse mulig, som lægemiddelstyrelsen mener skal være under kontrolleret forhold, da man ikke kender nok til cannabissens langvarige bivirkninger. Vi bruger diskursanalysen af Laclau og Mouffe til at dekonstruerer de forskellige diskurser der eksisterer inden for cannabisområdet, og vi vil prøve at finde frem til hvor den store uenighed ligger, og om der diskurserne har helt forskellige forståelser for hvad der er vigtig når man snakker om sundhed. Vi har grebet det an ved at analysere forskellige dokumenter, og lavet et interview. Vi har brugt den empiri vi har fået ud af analyserne til at konkludere hvorvidt diskurserne har haft en indflydelse på forståelse og lovgivningen omkring medicinsk cannabis.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider53
VejledereJanus Mortensen

Emneord

  • Cannabis
  • Diskursanalyse
  • Diskursteori
  • Laclau og Mouffe
  • Medicinsk Cannabis