Medicinering i det danske samfundet

Sascha N. R Trosbjerg, Rizlan Esskiyah, Thomas Lerche & Rikke Kamilla Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resume - Medicinering i danske samfundet Der vil i projektet blive undersøgt fordommen, hvorfor ses der en stigende tendens til medicinering i det danske samfund. Dette gøres via en analyse om hvorvidt individet handler påvirket eller upåvirket af strukturerne i samfundet, samt de forskellige aktører herunder medicinalindustrien. Dette gøres ved et historisk afsnit der har til formål at kaste lys over individets historiske kontekst og dermed give en mulig fortolkning af hvorfor der er en stigende tendens til indtagelse af forebyggende medicin i samfundet. Dernæst bliver problemstillingen analyseret med henblik på strukturernes mulige påvirkning af individet, i forhold til valg og handlinger. Dette gøres ud fra en sociologisk vinkel i form af fortolkninger af Ulrich Becks syn på samfundets udvikling og de risici og problematikker individet står overfor. Anthony Giddens fortolkes med særligt fokus på hvorledes strukturer og aktører påvirker hinanden, således at det klarlægges om individet påvirkes af strukturerne eller ej. Dette underbygges af fortolkninger fra meningskondenseringerne fra tre interviews, som gruppen har foretaget, med forhenværende formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) Henrik Dibbern, professor og underviser i social farmaci på Københavns Universitet Ebba Holme Hansen og forsker på det Nordiske Cochrane Center Jeppe Scholl. Disse tre interviews er foretaget med særligt fokus på medicinalindustriens påvirkning af individet og hvordan dette påvirker den stigende tendens til medicinering. Ud fra dette vil der undervejs kunne diskuteres om samfundet, det offentlige og medicinalindustrien har indflydelse på individets forbrug af forebyggende medicin.Derudover anvendes der i projektet et detaljeret eksempel i form af statiner idet forbruget af denne type medicin er steget indenfor de sidste 20 år. Slutlig vil der i projektet blive konkluderet, at strukturerne påvirker individet på forskellige måder, dog er det i sidste ende individets eget valg, uanset omfanget af struktur påvirkninger, er det muligt at fravælge den forebyggende medicin idet der findes alternative metoder i form af kost og motion. Dette underbygges med projektets videnskabsteoretiske retning hermeneutik, idet man inden for hermeneutikken mener at individet handler ud fra sin historiske kontekst og er i stand til at reflektere over sine erfaringer og derefter ændre adfærden. Dermed skaber individet sine egne regler som reproduceres og transformeres gennem handlinger.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2013

Emneord

  • Medicin
  • påvirkning
  • Forebyggende
  • farmaci
  • Medicinindustrien
  • Ulrich Beck
  • Medicinering
  • Giddens