Medicin på amorf form - Indomethacin og dets glasovergang

Amalie Worm Hansen, Julie Nørskov Larsen, Michael Skytte Petersen, Nicolai Lauritzen Mølgaard & Signe Donsbæk Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Vi ville med vores projekt undersøge, om glasovergangstemperaturen for indomethacin kunne ændres ved tilføjelse af polymeren PEG og i så fald i hvilken retning, den rykkes. Dette gjorde vi, fordi man gerne vil have medicin på amorf form, da dette er lettere for kroppen at optage. Vi undersøgte det ved at lave forsøg med quench-cooling af både rene stoffer og blandinger i forskellige vægtforhold. Ved siden af dette sammenlignede vi vores projekt med artiklen Physical properties of solid molecular dispersions of indomethacin with poly(vinylpyrrolidone) and Poly(vinylpyrrolidone-co-vinyl-acetate) in relations to indomethacin crystallization. I teoriafsnittet havde vi både fokus på drug delivery og termodynamik, men især også den amorfe form. Vi fandt ud af at glasovergangstemperaturen blev flyttet nedad ved tilføjelsen af PEG og at en indomethacin/PEG-blanding opfører sig anderledes end en PVP/indomethacin-blanding. I forhold til semesterbindingen kan vores forsøg med indomethacin ikke anvendes til medicinproduktion, men det kan bruges som en model, der viser at glasovergangen for indomethacin flyttes i retning med polymerens glasovergangstemperatur. Abstract Amorphous Drugs- Indomethacin and its glass-transition temperature In this project we will examine, if the glass transition temperature for indomethacin can be modified by the addition of a polymer, and in which direction it is changed. We do this because medicine on amorphous form is preferred, since it is easier for the body to absorb. We investigated this by doing experiments with quench cooling of both pure drugs and different ratios of mixtures. We also compared our results with an article Physical properties of solid molecular dispersions of indomethacin with poly (vinylpyrrolidone) and Poly (vinylpyrrolidone-co-vinyl-acetate) in relations to indomethacin crystallization. In our theory section, we focused on drug delivery and thermodynamics, but especially the amorphous form. We found that the glass-transition-temperature was moved downwards by the addition of PEG, and that an indomethacin/PEG-mixture behaves differently from an indomethacin/PVP-mixture. Our specific experiment cannot be used for medicine production, but it has proven to work as a model which shows us that the glass transition temperature of indomethacin will be moved in the direction of the polymers glass transition temperature.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato4 jan. 2013
VejledereKristine Niss

Emneord

  • PEG
  • glastilstand
  • quench cooling
  • glasovergang
  • glas
  • amorf
  • indomethacin