Medborgerskab i en medialiseret verden

Johan Peter Glover Rasmussen, Tim Gottenborg Bruun Ramsland, Johan Storgaard Jespersen, Emma Mia Bengtsson & Jeppe Boysen Karlsson

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume
Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan medialiseringen påvirker samfundet, og hvilke konsekvenser det har for unge på længere videregående uddannelsers opfattelse af medborgerskab. Vi vil afdække, hvilke konsekvenser denne opfattelse har for idealet om deliberativt demokrati. Vores projekt er baseret på et fokusgruppeinterview med seks personer, som er indskrevet på en længere videregående uddannelse. Den empiri, som vi indsamler via fokusgruppeinterviewet, vil blive kodet og kondenseret ved hjælp af tre teoretiske begreber, som er medialisering, deliberation og medborgerskab. Vi opstiller herfra tre displays, som hver især er baseret på det enkelte begreb. Vi fortolker og analyserer disse displays med henblik på at besvare, hvordan unge opfatter medborgerskab. Vi analyserer de tre displays ved hjælp af Stig Hjarvards medialiseringsbegreb, hvorefter vi anvender to normative teorier, som fremsættes af Jürgen Habermas og Per Mouritsens til at analysere vores fokusgruppedata. Vi konkluderer i vores undersøgelse, at unge til dels formår at leve om til kravene for medborgerskab. De deltager dog kunne i mindre grad, hvilket betyder, at de ikke fuldstændig formår at leve op til kravene for medborgerskab. Efterfølgende vil vi diskutere konsekvenserne af vores resultater i forhold til, hvilken betydning det har for deliberativt demokrati. I diskussionen anvender vi et samlet normativt ideal, som kombinerer teorierne fra Habermas og Mouritsen. Denne diskussion konkluderer, at unge på længere videregående uddannelser ikke deltager tilstrækkeligt, hvilket har nogle negative demokratiske konsekvenser, som betyder, at samfundet sårbart over for strategisk kommunikation, magtinteresser og manipulation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2016
VejlederePaul Metelmann

Emneord

  • medialisering
  • medborgerskab
  • habermas
  • mouritsen
  • demokrati
  • deliberativ