Medarbejdertrivsel: Måling og fortolkning af trivsel

Rhamo Abdulahi Hussein & Camilla Skovgaard Nielsen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Flere og flere mennesker bruger størstedelen af deres dag på arbejdspladsen, og derfor er det vigtig, at trives i sit arbejde. For mange mennesker er deres arbejde en del af deres identitet, og det er desuden betydningsfuldt for disse mennesker, at føle tilfredshed gennem arbejde. Det kan hævdes, at nogle mennesker føler, at de gennem arbejde afspejler hvem de er, samt har en betydning for deres selvværd og selvforståelse. Det kan hævdes, at arbejdet giver os mennesker mulighed for at udvikle os på både det personlige og faglige plan. (Nørgaard, 2019)

Arbejdsmarkedet bevæger sig væk fra stabile og faste arbejdsfordelinger, samt arbejdsopgaver der i mindre grad er rutinepræget. Arbejdsmarkedet har ændret sig i takt med samfundet, som er præget af øget globalisering og digitalisering, hvilket har medført til, at der konstant er behov for udvikling og forandring. (Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, u.d)

Med et samfund som konstant er i udvikling og forandring, tillægger det et kæmpe pres samt ansvar på arbejdstagere. Det er ikke nok bare at udføre sit arbejde, men derimod konstant at være til rådighed til at yde mere. Derfor er det vigtigt at have fokus på en sund balance mellem indsats og afkast. Trivsel og et godt arbejdsmiljø er centralt for medarbejdere, da det spiller en rolle for den enkeltes sundhed. Mistrivsel og stress kan resultere i konsekvenser for den enkelte, virksomheden samt samfundet som en helhed. Det er vigtigt for en virksomhed at have fokus på medarbejdertrivsel, og skabe en sund virksomhedskultur, der kan medføre til tilfredse og glade medarbejdere. Dette vil i sigt være fordelagtigt for virksomhedens virke. (stressforeningen, u.d.) (Sundt Arbejdsmiljø, u.d.)

I dette bachelorprojekt, vil der forsøges at undersøge, Hvordan arbejder virksomheder med medarbejdertrivsel, og hvordan kan virksomheden måle og fortolke på disse data? For at kunne afdække problemformulering, vil der tages udgangspunkt i to virksomheder. Projektet vil som udgangspunkt observere samt analyser Absalon Hotel, og anvende sig af IT-virksomheden IIH Nordic til sammenligning. På baggrund af disse to virksomheder, vil der forsøges at afdække begrebet trivsel samt betydning af dette i virksomhederne, samt hvordan de forskellige miljøer håndteres i de to virksomheder. I dette bachelorprojekt benyttes den hermeneutiske videnskabsteoretiske tilgang til at undersøge genstandsfeltet. Der vil inddrages teorier samt begreber til, at inddrage forskellige tilgange samt udarbejde problemformulering. Der er udarbejdet en kort redegørelse af disse to virksomheder, for skabe en forståelse for virksomhedens betydning for arbejdsmiljøet i Danmark.

Ydermere er analysen opdelt i fire dele. I den først del, vil der forsøges at definere begrebet trivsel i relation til arbejdspladsen. Under den anden del af analyse, vil der kigges på relation mellem medarbejder trivsel og stress. i den tredje del af analysen, vil der undersøges måling af trivsel. Den sidste del af analysen, vil der undersøges, hvordan virksomheder kan arbejde med social kapital. Afslutningsvis vil der i analysen være en kritisk refleksion over genstandsfeltet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2019
Antal sider53
VejledereKenneth Hansen

Emneord

  • Trivsel
  • Stress
  • Social Kapital
  • Bonding
  • Bridging