Medarbejdereffekter i forbindelse med udlicitering og konkurser i private plejefirmaer

Cecilie Bekker Zober, Marianne Andreasen & Kirstine Bredsgaard Kaarde

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Abstract Dette studie undersøger medarbejdereffekter i forbindelse med konkurser i private hjemmeplejefirmaer i Danmark. Undersøgelsen sætter særligt fokus på, hvordan konkurser påvirker økonomiske- og arbejdsmæssige forhold, samt hvordan medarbejdernes psykiske helbred og motivation for at arbejde påvirkes. Disse forhold undersøges i tiden umiddelbart efter konkursen, men påvirkningen vurderes også i forhold til medarbejdereffekter på længere sigt. Studiet bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt alle FOA-medlemmer, som har oplevet en konkurs i et privat plejefirma indenfor de sidste tre år. Studiet konkluderer, at konkurser i private hjemmeplejefirmaer særligt påvirker medarbejdernes økonomiske forhold og psykiske helbred. Mange får økonomiske problemer, fordi de ikke får udbetalt deres tilgodehavende, ligesom mange oplever stressrelaterede helbredsforringelser og en øget grad af bekymring. Derudover konkluderes det, at konkurser ikke i samme grad påvirker medarbejderne når det kommer til arbejdsmæssige forhold og motivation. Størstedelen finder hurtigt et nyt arbejde igen, ligesom de fleste medarbejderes arbejdsglæde og jobtilfredshed er uændret. Dog ses det, at mange er mindre motiverede for at arbejde i den private sektor igen. Forhold som alder, uddannelse og erfaring på området har ikke betydning for konkursernes påvirkning af medarbejderne.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 mar. 2016
VejledereOle Helby Petersen

Emneord

  • Medarbejdere
  • Fritvalg
  • Konkurs
  • Hjemmepleje
  • Udlicitering