Med Kønnet i Byen - Kønnede subjektiveringsprocesser i et spatialt perspektiv

Laura Sofie Krebs Sørensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet tilsigter at undersøge køn og subjektdannelse i et spatialt perspektiv. Empirisk tages der udgangspunkt i unge kvinders erfaringer med at gå i byen i det københavnske natteliv. I forhold til undersøgelser af kvindekøn og natteliv påpeges det i nogle studier, at nattelivet repræsenterer et opbrud med ældre kønsforestillinger, hvorimod andre studier fastholder, at nattelivet reproducerer maskuline dominansforhold. I relation til disse perspektiver søger specialet at diskutere, hvorvidt nattelivet reproducerer disse dominansforhold, eller det rummer nogle frigørende effekter i forhold til kønnets handlemuligheder. Intentionen er på den måde at bidrage med ny viden i forhold til, hvilke handlemuligheder de unge kvinder har, inden for disse spatiale kontekster, i forhold til måder at gøre køn på. Videnskabsteoretisk arbejdes der med en kobling mellem geografi og poststrukturalistisk kønsteori, og det er således i dette teoretiske krydsfelt, at det empiriske materiale analyseres.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato15 maj 2013
VejledereYvonne Mørck

Emneord

  • køn
  • kvinder
  • queer
  • Judith Butler
  • spatialitet
  • natteliv
  • krop
  • seksualitet
  • rum
  • space