Med Åbne Kort: Gennemsigtighed & Journalistisk Troværdighed

Teis Ravn-Jonsen, Alma Kristine Vrå Hjorth, Tobias Bonde Simonsen, Saad Hasnaat Ahmad & Martin Blicher

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Gennemsigtighed er blevet foreslået som en potentiel ny norm inden for journalistik, som kan forbedre fagets troværdighed, som kan anses som værende udfordret i den digitale tidsalder. Der synes dog, at være en mangel på indsigt i, hvordan publikum oplever konceptet i dagligdagens nyheder. Dette projekt sigter netop efter at bidrage til denne type af forskning samt at undersøge området i et dansk perspektiv. Gennem fokusgruppeinterviews med vilkårligt udvalgte informanter, hvor tre konkrete gennemsigtighedsværktøjer bliver præsenteret, finder vi frem til de potentielle fordele og ulemper, der findes ved brugen af disse. Projektet finder frem til, at gennemsigtighedens brugbarhed afhænger af flere elementer, heriblandt dets vaner, kontekst, det konkrete værktøj og publikums forudgående tiltro til journalister, selvom alle informanter kunne se gennemsigtighedens relevans - og endda nødvendighed. Projektet har til formål at fungere som inspiration til videre forskning.

UddannelserJournalistik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato7 jan. 2019
Antal sider34
VejledereAnne Kirstine Hermann

Emneord

  • Journalistik
  • Troværdighed
  • Gennemsigtighed
  • Klaus Meier