Matematikvejleder 2016 - gruppe 6

Ama El-Nazzal, Lone Stilling Karlsen & Mette Juhl Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Matematikvejlederprojekt 2016 - gruppe 6 er en samling af 3 delprojekter udarbejdet på studiet til Matematikvejleder på Roskilde Universitet august 2014 - januar 2016. Uddannelsens tre semestre har overskrifterne Begreber og Begrebsdannelse, Ræsonnement- og bevisførelse og Modellering. På hvert semester udarbejdes et delprojekt bygget op over uddannelsens tre søjler: Detektion, diagnosticering og intervention. Første delprojekt med titlen Intervention med ligevægtsmodel har fokus på ligningsløsning. Formålet er at etablere et begrebsbillede hos eleverne af ligninger som en ligevægt, og konklusionen er at modellen hjælper eleverne på det niveau interventionen lægger op til. I andet delprojekt med titlen Intervention med Integralregning udarbejdes et længere interventionsforløb, som gennem stilladserede arbejdsark synliggør en mulig arbejdsgang i forhold til ræsonnement- og bevisførelse med det formål at ændre elevernes forestillinger om matematik. Konklusionen er at elevernes problemer med at ræsonnere ikke er løst, men at de er blevet bedre til kortere kæder af ræsonnementer. Desuden ses en ændring i elevernes forestillinger om, hvad der skal til når de arbejder i faget matematik. Tredje og sidste delprojekt med titlen Styrkelse af modelleringskompetencen har fokus på at afhjælpe vanskeligheder med at modellere gennem et interventionsforløb med åbne opgaver, hvor hele modelleringscyklussen kommer i spil. Konklusionen er at undervisningen i modellering kræver en ændring af den didaktiske kontrakt med den positive effekt, at eleverne udviser større selvtillid, selvstændighed og udholdenhed. Matematikvejlederprojektet indledes af en kappe, hvor der reflekteres over kompetencebegrebets kobling til de tre gennemførte interventioner og hvordan den pædagogiske og didaktiske teori om undervisning Realistic Mathematics Education viser sig at være fællesnævner for alle de tre interventionsforløb.

UddannelserMatematik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jan. 2016
VejledereUffe Thomas Jankvist & Mogens Allan Niss

Emneord

  • Matematikvejleder