Maskulinitets rolle i uddannelsessystemet: Mænd i uddannelse

Louise Munch, Mathias Kamp Thomsen & Aida Kokanovic

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler samspillet mellem maskuline værdier og uddannelser som enten er over - eller uderreprænsenteret af mænd. I projektet undersøges hvordan maskuline værdier spiller sammen med uddannelsesvalg og studiemiljø.

Vi har som følger af projektet, udarbejdet to interviews som fungere som baggrund for den nye viden der skabes. Disse to interviews er henholdsvis et enkeltmandsinterview med en sygeplejerskestuderende og en fokusgruppe med tømrer studerende. Projektet tager udgangspunkt i teorier fra Butler og Connell, og vil gennem deres definition og opfattelser af maskulinitet analysere indsamlet empiri.

I projektet ses, at maskuline værdier i høj grad spiller en rolle i de studerendes hverdag. Dette ses både i forhold til deres studievalg, men også i forhold til studiemiljø. Det erfares desuden, at maskulinitet i højere grad forbindes til det biologiske køn.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2018
Antal sider60

Emneord

  • maskulinitet
  • uddannelse
  • maskulin uddannelse
  • køn
  • biologisk køn
  • socialt køn