Maskuliniteter i krise? - En undersøgelse af maskulinitetskonstruktioner i Danmark

Anna Sofia Kjær

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Indeværende projekt undersøger hvorledes sociale konstruktioner af maskulinitet ændres, og hvilken påvirkning dette har på mænd i Danmark. Dette, med udgangspunkt i motivationen af, at mænd er overrepræsenterede på de socialt udsatte statistikker, og fordi flere mænd henvender sig med efterspørgsler om hjælp og rådgivning. Projektets problemformulering søger således at undersøge og forklare de samfundsændringer der gør, at mænd i krise italesættes. Gennem projektet besvares dette spørgsmål med socialkonstruktivistiske teorier om maskuliniteter. Med udgangspunkt i køn som noget socialt konstrueret, undersøges de forskellige konstruktioner af maskuliniteter der kommer til udtryk i projektets empiri. Det empiriske grundlag består af to nyere rapporter, henholdsvis Mandecentret i Københavns udgivelse, Mandekrisecentre i Danmark – En undersøgelse af tilbud til mænd i krise og Tænketanken Viden om mænds udgivelse, 30 forslag – en politik for drenge og mænds ligestilling. Derudover trækkes på en række nutidige artikler bragt i de danske aviser. Denne empiri analyseres med benyttelsen af Kenneth Reinickes overvejelser om den traditionelle maskulinitet, Michael Kimmels teori om den usynlige maskulinitet, R.W. Connells teori om relationelle maskulinitetsstruktur og Stephen Whiteheads tanker om maskuliniteter i krise. Gennem projektets analyse og diskussion tydeliggøres det, at samfundet er indlejret i og bygget op omkring forskellige kønsmæssige strukturer, der repræsenterer og konstruerer en række maskulinitetsopfattelser, alt imens forskere og mændene selv forsøger at italesætte en anden opfattelse. Polariseringen mellem mænd i toppen og mænd i bunden af samfundet bremses af en uenighed om hvordan man italesætter og opfatter maskuliniteter, og den hegemoniske maskulinitetsopfattelse bygger således stadig på traditionelle, patriarkalske elementer. Projektets konklusion understreger dermed, at en ændring i dette, for at anerkende de mangfoldige mænd, der udgør en medvirkende maskulinitet, kræver en forståelse for, at mænd ikke kan studeres og analyseres som en homogen gruppe, men at forskellige mænd og forskellige maskuliniteter skal italesættes og dermed anerkendes socialt.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato13 jun. 2012
VejledereJamshid Fredskilde Gholamian

Emneord

  • maskulinitet
  • krise