¿MAS democracia? La democracia en Bolivia y el rol que desempeña el movimiento indígena boliviano

Theis Lundgaard Olsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet omhandler udviklingen af demokratiet i Bolivia og de oprindelige folks bevægelses indflydelse på denne. Dette skal ses i lyset af en øget mobilisering af de oprindelige folk i Latinamerika generelt og mere specifikt ift. Bolivia, at Evo Morales i 2006 blev indsat som den første præsident i landets historie, der er af indiansk afstamning. Den teoretiske ramme udgøres af den franske sociolog Alain Touraines begreber om det "emancipatoriske subjekt" og aktørers "demokratiske ageren". Netop denne demokratiske ageren skal ses som det vigtigste element i enhver demokratiseringsproces. Specialet analyserer hvordan de oprindelige folks bevægelse kan forstås som subjekt og dette subjekts relation til det dominerende smafund. Derefter analyseres det bolivianske demokrati. Herunder den indvirkning de forskellige aktører, der hhv. udgør de oprindelige folks bevægelse og repræsenterer den nye regering, har på udviklingen af det bolivianske demokrati igennem deres mere eller mindre demokratiske ageren.

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 feb. 2009

Emneord

  • Movimiento al Socialismo, MAS
  • movimiento indígena
  • democracia
  • Bolivia