Mangler drengene engagement for deres gymnasiale uddannelse? - Et socialkonstruktivistisk, feministisk psykodynamisk og diskursanalytisk projekt med udgangspunkt i Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel

Katrine Nygaard Jørgensen

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

I Danmark har man kunne iagttage en tilbagefaldenhed hos drengene uddannelsesniveau- og karaktergennemsnitmæssigt, i forhold til pigerne. Projektets fokus vil dertil ligge på om drengenes lavere karaktergennemsnit kan attribueres manglende engagement i undervisningen. Der vil dermed tages udgangspunkt i Hilde Hiim og Else Hippes didaktiske relationsmodel, som har indflydelse på undervisningens udformning gennem 6 didaktiske elementer. Hertil vil Eva Magnusson og Jeanne Mareceks kønspsykologiske tilgang, med særlig betoning på socialkonstruktivisme, feministisk psykodynamik og diskursanalyse, pålægges elevernes meninger omkring disse didaktiske elementer, for at analysere og diskutere hvorvidt det har indflydelse på deres engagement. Denne analyse og diskussion vil blive lavet på baggrund af både kvalitativ og kvantitativ empiriindsamlet data i form af spørgeskemaer, observationsnotater og interviews. Det konkluderes afsluttende, at drengene ikke er uengageret, men at deres fokus for engagement ligger andre steder, som ikke falder ind i den kultur gymnasiet bære præg af og dermed opnår drengene ikke lige så høje karaktergennemsnit som pigerne.

UddannelserAlmen Biologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato21 maj 2017
Antal sider25
VejledereKarl-Henrik Jørgensen

Emneord

  • Hiim
  • Hippe
  • feministisk psykodynamik
  • socialkonstruktivisme
  • relationsmodel
  • engagement