Mange mænd, mange maskuliniteter

Cecilie Lange Nielsen, Selina Holtegaard Zinckernagel, Cecilie Davidsen & Anna Christine Klein Lundstrøm

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Denne opgave omhandler maskulinitet, og hvorvidt mænd fra forskellige uddannelsesbaggrunde italesætter og forhandler begrebet forskelligt, hvilket bliver diskuteret ud fra fire danske reklame-film. For at undersøge dette anliggende gennemførte vi to fokusgruppeinterviews - en med hånd-værkere og en med akademikere. Fokusgruppeinterview var derfor vores valg af metode, hvilken vi anvendte for at få en bedre forståelse for deltagernes fortolkning af maskulinitet og de dialogiske processer, som blev forhandlet blandt deltagerne i de forskellige grupper. Vores udvalgte teorier er Raewyn Connells teori om maskulinitet, Ernesto Laclau og Chantel Mouffes teori om diskursteori samt positioneringsanalyse af Bronwyn Davies og Rom Harré. Kombinationen af teorier og valg af metode har givet os en større mulighed for at udlede, hvorvidt mænd fra forskellige uddannelses-baggrunde har forskellige forståelser for maskulinitet. I vores diskuterende analyse sætter vi vores indsamlede empiri op mod hinanden, så vel som vores valgte teorier, for at få en bedre forståelse for dette anliggende og for at kunne klargøre potentielle forskelle og ligheder blandt de to grupper. Herudover sammenlignede vi vores empiri med andre videnskabelige undersøgelser omhandlende maskulinitet og inddrog vores egne forforståelser om begrebet. Ud fra vores diskuterende analyse kan vi konkludere, at man ikke kan tale om, at der kun eksisterer én form for maskulinitet. Det er et begreb, der bør tales om i flertal. Dog kan det være forskelligt, hvor og hvordan mænd praktiserer disse maskuliniteter.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider78
VejledereClaus Munch

Emneord

  • Køn
  • Diskurs
  • Maskulinitet
  • Maskuliniteter
  • Connell
  • Positionering
  • Laclau og Mouffe
  • Reinicke
  • Fokusgruppeinterview
  • Halkier