Makroinfaunal biodiversitet og mikrobiel olienedbrydning: Macro Infaunal Biodiversity and Microbial Degradation of Oil

Sana Ibdah, Sine Buck, Jonas Prehn & Mattias Enggaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Gennem opstilling af enkelt-, dobbelt- og trippelartssammensætninger af henholdsvis Arinicola marina, Nereis diversicolor og Cerastoderma edule undersøger projektet sammenhængen mellem biodiversitet af bioturberende infauna og mikrobiel nedbrydning samt fjernelse for alkaner og methylphenantrener (MP) i sedimentet ved en nominel koncentration på 700 ppm råolie. Forsøget forløb over 4 uger. Ud fra ekstraktioner af sedimentet i 3 dybder ved forsøgets afslutning, hvorfra udvalgte oliekomponenter blev analyseret ved hjælp af GC-MS, bestemmes nedbrydningsgraden som faktiske koncentrationsændringer fra start (fjernelse) samt som ratioer mellem dels alkan-biomarkørerne heptadecan og oktadecan kontra isoprenoiderne pristan og phytan, og dels PAH-biomarkørerne 2- og 3- MP kontra 1- og 4/9-methylphenantren (mikrobiel nedbrydning). Der blev ikke detekteret mikrobiel nedbrydning over kontrolniveauet, hvorfor det ikke har været muligt at drage konklusioner om effekterne af biodiversitet. Signifikante forskelle sås mellem nedbrydningsratioer samt koncentrationsændringen af ikke-bionedbrydelige komponenter i øverste sedimentlag (0-½ cm) og i de dybere lag. Forskellene kunne ikke kobles til biodiversitet. Udvaskning menes at være den primære årsag, hvilket underbygges af, at MP-koncentrationen falder mere end alkankoncentrationen. Dette stemmer overens med forskelle i log(Kow) for komponenterne. Ingen sammenhæng blev fundet mellem faunaens irrigation og koncentrationsændringen.

UddannelserMiljøbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • PAH
  • Cerastoderma edule
  • Nereis diversicolor
  • biodiversitet
  • Arenicola marina
  • bionedbrydning
  • bioturbation