Making friends in desperate times

Michael Schmidt & Nynne Latsch Jespersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Rapporten undersøger forholdet mellem sociale medier og krisekommunikationsstrategier, gennem casen SAS’ brug af sociale medier under askesky-krisen i april 2010. Vi undersøger, de kommunikationsprocesser der fandt sted imellem SAS og deres kunder på det sociale medie Facebook. Med et overordnet afsæt i socialkonstruktivismen og grounded-theory designede vi et solidt fundament for studiet. Den empiriske del af studie består af kvalitative interviews, hvor vi har både fået kunder og SAS i tale. Ved brug af en blanding af etablerede krisekommunikationsteorier og nyere teoretiske diskussioner af sociale medier lykkedes det at identificere flere indikatorer for hvorfor SAS’ kunder er positivt indstillet overfor at kommunikere med dem gennem sociale medier igennem kriseforløbet.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato15 jun. 2011

Emneord

  • crisis
  • facebook
  • communication
  • social media