Magt i studievejledning

Mikkel Vadsager Larsen, Anders Dyrup Jensen, Sofie Munk Krogh, Kim Tams, Sophia Marleen Panduro, Prantip Vongvattanakun & Josefine Honoré Højerup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvorledes magtforholdene mellem Uddannelsesministeriet og Studievalg København samt Studievalg København og den uddannelsessøgende tager form. Centralt i projektet er en afdækning af magten, som eksisterer mellem de tre ovennævnte aktører. Til besvarelsen af problemstillingen benyttes primær empiri i form af interviews samt deltagerobservationer fra vejledninger på Studievalg København. Disse sammenstilles med Max Webers teorier om herredømme, bureaukrati og formålsrationalisering, samt Michel Foucaults magtanalytik omhandlende magt i relationer. Gennem analyserne fandt vi, at der eksisterer en magt fra Uddannelsesministeriets side i form af det juridiske grundlag som Studievalg København skal arbejde efter. Vejlederen og den uddannelsessøgende indgår ligeledes i en magtrelation i vejledningssituationen, hvor magten her er afhængigt af udøvelse af modstand. Uddannelsesministeriets magt begrænses derfor af den vejledtes modmagt i den enkelte vejledningssituation. Overordnet eksisterer der en magt mellem aktørerne som et resultat af forskellige mål og rationaliteter, og der er således en konflikt mellem disse.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2013

Emneord

  • Magt
  • Relationer
  • Weber
  • Herredømme
  • Studievalg København
  • Udannelsesministeriet
  • Foucault
  • Studievejledning