Madspild i Bilka Danmark

Freja Winther Bjergaarde, Jon Kjær Jørgensen, Asta Gregart & Signe Caroline Badstue

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I vores projekt beskæftiger vi os med madspild i Bilka Danmark. Vi vil ud fra følgende teorier; cirkulær økonomi, CSR, kundesegmentering og konkurrentanalyse, belyse Bilkas markedsposition samt kernesegment. Vi vil desuden benytte teorierne til at undersøge vores problemformulering, som lyder som følgende: Hvilke muligheder og barrierer findes der for Bilka Danmark i forhold til at reducere virksomhedens madspild med henblik på deres markedsposition? I projektet forsøges, der at inddrage samtlige mulige vinkler på problemstillingen, herunder hvorvidt Bilka vil finde tiltagene økonomisk rentable. Vi vil analysere, hvad der er Bilkas kernesegment, hvad Bilkas position på markedet er, og hvilke muligheder og barrierer positionen og segmentet skaber. Ud fra dette vil vi analysere de forskellige tiltag, vi igennem vores teorier har fundet interessante for kæden. I diskussionen vil vi derefter diskutere, hvorvidt de analyserede tiltag vil bidrage positivt eller negativt til kæden, og hvilke muligheder og barrierer der findes ved de forskellige tiltag. Vi har i diskussionen fokus på, om det vil være økonomisk rentabelt for virksomheden, om det vil gavne kædens markedsføringspotentiale, og om det vil kunne medføre en udvidelse i kædens kundesegment og herunder en øgning i markedsandel. Vi kan konkludere, at en implementering af intelligente stregkoder og en udvikling og implementering af en madspils-app, vil være de mest fordelagtige tiltag for Bilka at implementere. Da Bilkas kernesegment er stor-købende tilbudsjægere, konkluderer vi, at de tiltag, der møder flest barrierer, vil være indførelsen af mindre pakker og faste priser på produkter.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jun. 2018
Antal sider50
VejlederePer Homann Jespersen

Emneord

  • Madspild
  • detailhandel
  • Bilka
  • CSR
  • Cirkulær økonomi