Møn - Modurbanisering og Muligheder: en undersøgelse af casen Møns tilflyttere gennem de seneste 12 år

Kamilla Møller, Julie Fischer-Nielsen & Sara Matikainen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

# En undersøgelse af modurbaniseringen belyst ud fra tilflyttere til Møn gennem de seneste 12 år. Samt en undersøgelse af den kreative klasses betydning for rurale områder. Genstandsfeltet er belyst både kvantitativt og kvalitativt, og følgende teoretikere er anvendt; Bourdieu, Putnam og Florida.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejledereJesper Brandt

Emneord

  • Modurbanisering, kreativ klasse, social kapital, tilflyttere, Møn.