Mødet med det civile

Albert Marsling, Mie Gabs Rune Nielsen, Jeppe Handberg, Vivian Wie Su & Christian Brings Brock

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler tidligere soldaters karriereskift fra Forsvaret til det civile erhvervsliv. Overgangen fra Forsvaret til det civile er, ifølge interesseorganisationer som Soldaterlegatet og Velkommenhjem.dk, en overgang der for mange rummer udfordringer. Projektets formål er på baggrund af dette at undersøge, hvilke udfordringer soldater oplever i dette møde, og hvordan disse kan forstås. Projektet tager udgangspunkt i to cases; to tidligere soldater, der har foretaget et skift fra Forsvaret til det civile erhvervsliv. Undersøgelsen er kvalitativt orienteret og vil gennem interviews med disse to soldater tilvejebringe empirien, som benyttes i dette projekt. Det teoretiske afsæt er Edgar H. Scheins kulturteori. På baggrund af en analyse med et kulturelt perspektiv, bliver der konkluderet forskellige udfordringer, tilpasninger og forhandlinger, som soldaterne oplever i mødet med det civile erhvervsliv. Der bliver konkluderet, at disse udfordringer, tilpasninger og forhandlinger opstår på baggrund af forskellige værdier og grundlæggende antagelser. Disse værdier og grundlæggende antagelser er manifesteret i soldaternes opfattelse af temaerne som; samarbejde, praktiske kompetencer, opgaveløsningens karakter, virksomheders idealer og kommunikation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato28 maj 2017
Antal sider66
VejledereChristine Revsbech Jensen