Mød mig i Amduat - en egyptisk underverden

Jasmine Lolila Jensen, Asta Paludan Johnstad-Møller, Monica Rahbek & Nadhia Sunniva Bruun

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt beskæftiger sig med at undersøge, hvordan man gennem en kropslig oplevelse udfordrer de audiovisuelle normer for publikumsudvikling i teater- og performancekultur. Projektet er funderet i performance-design med udgangspunkt i en konstruktivt skabende fagkultur. Vi har i samarbejde med produktionsselskabet Hotel Pro Forma iscenesat en installation i uKirke på Vesterbro i København. Installationen er skabt med henblik på at undersøge, hvorledes vi kunne formidle Hotel Pro Formas forestilling: Amduat. En Iltmaskine ved brug af performative, analoge og alternative greb for at bidrage til en publikumsudvikling målrettet et yngre publikum. Metoden, der er anvendt i dette projekt, er co-design. Metodevalget er baseret ud fra ønsket om at indtænke og inddrage målgruppen som medskaber i designprocessen. Projektet bygger på teorierne af: Erika Fischer-Lichte med udgangspunkt i The performativ turn samt begreberne deltagelse, materialitet og transformation. Dertil bliver der gjort brug af Ruth Finnegan og Juhani Pallasmaa, der har til fælles at anskue kroppens sanser som udgangspunkt for fortolkning og kommunikation. Valget af disse metoder og teorier er begrundet ud fra et ønske om at skabe en kropslig oplevelse. Analysen indeholder en sammenfatning af teori og indsamlede observationer under afviklingen samt feltnoter fra den resterende designproces. Analysen har til formål at undersøge, hvordan Pallasmaa og Finnegans syn på kommunikation kan bruges som greb til at målrette en nonverbal kommunikation, og hvordan Fischer-Lichtes begreber kommer til udtryk i mødet med installationen, dens artefakter og i relationen mellem performer og deltager.
Derudover har analysen til formål at diskutere brugen af co-design gennem projektet, og hvorledes metoden har bidraget til udformningen af installationen. Ud fra teori og analyse kan vi konkludere, at installationen var domineret af en kropslig relation mellem performer og deltager frem for en semiotisk repræsentation. Dertil vurderer vi, at projektet er et bidrag til viden om publikumsudvikling, med særligt fokus på nonverbale kommunikationsformer. Denne vurdering foretages, da den situerede vidensproduktion har haft betydning for den viden, der er blevet skabt om publikumsudvikling i dette projekt.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) BachelorBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider54
VejledereFranziska Bork Petersen

Emneord

  • The Performative Turn
  • Ericka Fischer-Lichte
  • Juhani Pallasmaa
  • Ruth Finnegan
  • Co-design
  • Interaktion
  • Installation