Mængdens magt i Imperiet

Laura Bisted Jacobsen, Lene M Greve, Martin K Svendsen, Nanna F Kjølholt, Nikoline S S Høgh, Stine Groth, Stine Harbæk Hansen & Ulrich Laursen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med henblik på at undersøge muligheden for at frigøre sig fra den stadig mere altomfattende kapitalisme, benytter vi fristaden Christiania som eksempel på et frigørelsesforsøg og analyserer mængdens mulighed for frigørelse, ved hjælp af Michael Hardt og Antonio Negris bog Imperiet, der omhandler den nutidige globale magtstruktur. Tesen er, at Christianias modstand overfor det etablerede kapitalistiske samfund kan kategoriseres som en reel mulighed for frigørelse. Vi behandler regeringens påbegyndte normaliseringsproces af Christiania, som værende en regulering til fordel for kapitalismens ekspansion og et led i overgangen til Imperiet. En efterfølgende diskussion sætter fokus på begrebet frigørelse og magt, ved hjælp af filosofferne Sartre og Foucault. Konklusionen afviser overordnet tesen, men fastslår, at dele af christianitternes modstand er værdifulde i kampen mod Imperiet.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2007

Emneord

  • Michael Hardt
  • Globalisering
  • Christiania
  • Antonio Negri
  • Sartre
  • Kapitalisme
  • Frigørelse
  • Foucault
  • Imperiet