Mænds Mødesteder Danmark - Et komparativt casestudie

Tobias Glozmann Bork Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne undersøgelse indeholder en komparativ analyse af Mænds Mødesteder Brøndby. -Stevns og -Frederiksberg. I undersøgelsen opstilles tre hypoteser til medlemstilslutningen af Mænds Mødesteder. To af hypoteserne er udarbejdet i samarbejde med Lars Ole Andersen, sundhedskoordinator i Brøndby Kommune. Den tredje hypotese er udarbejdet efter et interview med Mie Nielsen, national koordinator for Mænds Mødesteder ved Forum for Mænds Sundhed. Hypoteserne omhandler mødestedernes adgang til egne mødelokaler, væsentlige lokale faktorer og stiftelse af mødestedet som kommunal forening. Analysen er udarbejdet på baggrund af interviews med formanden for Mænds Mødesteder Frederiksberg, og gruppeinterviews med formænd og medlemmer af Mænds Mødesteder Stevns og Brøndby samt interviewet med Mie Nielsen. Det konkluderes at mødestederne kan opnå en øget medlemstilslutning, hvis lokalerne der anvendes er eget af mødestedet. Det konkluderes ligeledes at flere lokale faktorer har haft stor indflydelse på medlemstallene for de lokale afdelinger. Her er det specielt promovering af mødestederne og samarbejdet med de respektive kommuner der fører til øget medlemstilslutning. Endeligt konkluderes det at stiftelsen som forening kan føre til en øget medlemstilslutning, på baggrund af de øgede økonomiske muligheder der følger med et CVR-nummer. Efter konklusionen diskuteres konklusioner samt effekterne for medlemmerne af Mænds Mødesteder.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 sep. 2018
VejledereTorben Bech Dyrberg

Emneord

  • Komparativt casestudie
  • Mænds Mødesteder