Mænds forældreskab - tilblivelser mellem det ligestillede og det kønsdifferentierede

Maria Charlotte Roug

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

På baggrund af kvalitative interviews med 6 mænd på barsel belyser specialet, i et poststrukturalistisk perspektiv, hvordan normativiteter omkring køn bliver virksomme i mænds tilblivelse som forældre. Det påvises i den forbindelse, hvordan fædre tilsyneladende bevæger sig i krydsfeltet mellem en ligestillings- og ensheds diskurs og en diskurs om det kønskomplimentære og naturaliserede forældreskab. Den kvindelige og mandlige partner betragtes som lige kompetente i forældrerollen i kontekster, hvor den førstnævnte diskurs har vundet definitionsmagten, og efterlades derfor med reelt lige handlemuligheder. Mens den enkeltes kønsmærke/anatomi bliver afgørende, i forhold til hvilke tilblivelsesprocesser der muliggøres i kontekster præget af diskursen om det kønsdifferentierede forældreskab. Specialet belyser ligeledes, hvordan mænd forventes at kunne kombinere feminine såvel som maskuline praksisformer i deres forældreskab. Samt hvordan det tilsyneladende aflæses som særligt prestigefuldt, når mænd aktualiserer børneomsorg. Specialet diskuterer i den forbindelse, hvorvidt mænd ved at aktualisere en afgrænset mængde underordnede feminine elementer slører og dermed sikrer deres generelle overordning. - Specialet er blevet bedømt til et 12-tal på begge fag.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 okt. 2010
VejledereJo Krøjer & Kenneth Reinicke

Emneord

  • Den heteroseksuelle matrice
  • barselsorlov
  • Ligestilling
  • Maskulinitet
  • Mænd
  • Forældreskab
  • Kønsforksning
  • Mandeforskning
  • Faderskabsforskning
  • Mænds hegemoni