Måling, modellering og økonomisk undersøgelse af bionedbrydningen i kildesorteret organisk dagrenovation fra den kommunale affaldshåndtering

Magnus Kristian Skøt & Andreas Dyreborg Martin

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette projekt undersøger hvilken effekt bionedbrydning har på kildesorteret organisk dagrenovation i affaldshåndteringen i Lejre Kommune og for økonomien på et biogasanlæg, og hvordan håndteringen af kildesorteret organisk dagrenovation kan understøtte cirkulær ressourceanvendelse og Ecosystem Services.
For at måle bionedbrydning af KOD blev der designet en standardiseret KOD-biomasse som blev lagret i henholdsvis 0, 4, 7, 11 og 14 dage. Efterfølgende blev forskellen på 0-dagslagret KOD og de andre lagringstider sammenlignet for at måle forskellen i biometanpotentialet. Forskellen var således et mål for tab af kulstof fra bionedbrydningen. Tabet fra bionedbrydningen anvendes til at opstille en model for bionedbrydning af KOD for Lejre Kommune. Beregningerne fra KOD-biomassens biometanpotentiale sættes overfor et biogasanlægs dækningsbidrag, for at undersøge konsekvenserne af bionedbrydning i KOD for økonomien på et biogasanlæg. Dette ses ligeledes i relation til fremtidige tilskud og priser på energimarkedet.
Projektet konkluderer at Lejre Kommune har et samlet drivhusgasudslip fra bionedbrydning ved håndtering af KOD på 91 tons CO2e i sommerhalvåret ud fra en samlet mængde KOD på 789 tons, hvilket svarer til 10563 DKK udregnet fra den samfundsøkonomiske pris på CO2e. I Lejre Kommune kommer størstedelen af KOD fra enfamlieshusstande (97,1 %), hvoraf disse udgør 88 tons CO2e af den samlet drivhusgasudledning i kommunen. Affaldsbeholdere fra etageboliger generelt er bedre at tømme hyppigere, da de udelukkende indeholder KOD og dermed ikke er en affaldsbeholder delt med en anden fraktion (restaffald). Dette betyder at mere KOD bliver fjernet per tømning og dermed mere potentielt klimagasudledning mitigeret. En 180 liter et-rums affaldsbeholder kan potentielt udlede 2,4 kg CO2e og en todelt affaldsbeholder 0,9 kg CO2e ved et gennemsnit på 5 dages lagring, hvor en tømning koster 9,3 DKK for begge affaldsbeholdertyper.
KOD har i referenceprøven (0 dages lagring) et dækningsbidrag på 226,73 DKK/tons i 2018 for et biogasanlæg. Hertil sænkes dækningsbidraget med 51,14 DKK/tons for hvert tiende procentpoint dækningsbidraget falder. Anvendelsen af KOD som biomasse til biogasanlæg understøtter en række Ecosystem Services, da KOD genanvendes dels til biogasproduktion og til recirkulering af næringsstoffer. Jo højere en bionedbrydning KOD har været genstand for, inden det indgår som biomasse på et biogasanlæg, jo lavere en effekt har servicens produktion af energi.

Lejre Kommunes fokus i relation til KOD ligger generelt på missorteringer og genanvendelsesprocenter, som grundlæggende bygger på politiske målsætninger og EU's affaldsdirektiv. Der er en kløft i produktionskæden mellem det kommunale affaldshåndteringssystem og biogasanlægs anvendelse af biomasser fra affaldshåndteringssystemet. Dette ses i særdeleshed i skævvridningen i renovationsprisen for KOD i sammenligning med KODs egentlige værdi. Der skal derfor skabes reguleringer eller andre tiltag der binder biogasanlæg og kommunal affaldshåndtering af KOD bedre sammen. Således kan det sikres at Lejre Kommune i mindre grad anser KOD som et affaldsprodukt uden værdi, og mere som en ressource, der kan understøtte cirkulær ressourceanvendelse og styrke Ecosystem Services.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdatojun. 2019
Antal sider76
VejledereTyge Kjær

Emneord

 • Cirkulær Økonomi
 • Ecosystem Services
 • KOD
 • OFMSW
 • Bionedbrydning
 • Affaldsplanlægning
 • Affaldshåndtering
 • Biogas
 • Afgasset
 • Anaerob
 • Aerob