Lys som ledsager: En undersøgelse af interaktivt lys og farvers indvirkning på tryghed

Amanda Luna Holm, Ida Skovgaard Stockmarr, Nanna Kjær Markussen, Nicklas Vestergren Pedersen & Sebastian Philip Karsbo

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt


Denne rapport har til formål at undersøge, hvorvidt der findes et forhold mellem interaktiv lyssæt- ning, og tryghed. Med udgangspunkt i designteori, interaktionsteori, lysteori, farvepsykologi, og hjælp fra FabLab RUC, har vi konstrueret en prototype på en lysinstallation. I samspil med Områ- defornyelsen Kulbanekvarteret, har vi implementeret og testet denne på en sti mellem Vigerslev Vænge og MENY Vigerslev, i Valby, København. I forbindelse med implementeringen af lysinstal- lationen, er der foretaget flow-registreringer ud fra teori af Jan Gehl og Birgitte Svarre, for at danne et billede af, hvordan stien benyttes af dens brugere. Der er ydermere foretaget tests af både interak- tivt og statisk lys, målt ved en spørgeskemaundersøgelse. Den implementerede lysinstallation eva- lueres, og i henhold til den udvalgte designteori, fremstilles en prototype på en ’næste iteration’. Den indsamlede empiri analyseres med afsæt i Jan Gehls 12 kvalitetskriterier. Efterfølgende disku- teres resultaterne af analysen, og der konkluderes på projektets problemstilling. Til slut perspektive- res til alternative metodiske overvejelser, såvel som andre omdrejningspunkter for projektet.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider80
VejledereInger Louise Berling Hyams