Lykke og psykisk arbejdsmiljø i Børnehuset Gartnervejen

Sissel Witt, Kamille Funder Eagleson, Nanna Rosendal, Andreas Horsner Honoré, Camilla Gummer Krog-Jensen & Martin Steen Lyngby-Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten belyser diskussionen om psykisk arbejdsmiljø og undersøger i hvilket omfang begrebet lykke kan relateres dertil. Med udgangspunkt i daginstitutionen Gartnervejen, der er en del af TitiBo Gruppen, undersøger rapporten ovenstående problemstilling. Projektrapporten benytter kvalitativ og kvantitativ empiri indsamlet blandt medarbejderne i Gartnervejen. Den kvalitative empiri består af interview med tre medarbejdere og én leder. Den kvantitative empiri er indsamlet ved brug af et spørgeskema fra Det Nationale Forsknings Center for Arbejdsmiljø og et lykkespørgeskema. Derudover benytter projektrapporten sig af teorier om psykisk arbejdsmiljø fra Karasek og Siegriest og teorier om positiv psykologi og lykke af Seligman, Ryff og Diener. Projektet giver i konklusionen et bidrag til en nyfortolkning af psykisk arbejdsmiljø hvori lykkebegrebet finder relevans inden for visse aspekter.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2009
VejledereAnette Kamp

Emneord

  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Lykke